Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Obrazovanje

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Program obrazovanja

Obrazovanje korisnika neizbježan je sastavni dio razvoja svakog informacionog sistema. Zbog sve većeg broja korisnika COBISS-a i njihovih potreba, u VIBBiH centru NUBBiH (Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine) veliku pažnju posvećujemo obrazovanju. Pored redovnih kurseva, koji su predstavljeni u ovom programu, organizujemo i prezentacije novosti te posjete bibliotekama, članicama COBISS.

Veliki dio obrazovne djelatnosti VIBBiH centra NUBBiH odnosi se na obrazovanje bibliotekara, posebno onih koji učestvuju u sistemu uzajamne katalogizacije i grade baze podataka COBISS. Obrazovanje za uzajamnu katalogizaciju izvode instruktori iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i IZUM-a.

Kursevi Korištenje programske opreme COBISS2/Katalogizacija - kreiranje zapisa (3 dana), Korištenje programske opreme COBISS2/Preuzimanje zapisa i fond (2 dana), Korištenje programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond (3 dana), namijenjeni su početnicima u sistemu COBISS.BH koji još nisu upoznati s programskom opremom COBISS2 i COBISS3 i formatom COMARC/H. Učesnici se na kursu upoznaju sa:

  • osnovnim uputstvima za rad s programskom opremom COBISS2 i COBISS3
  • osnovama pretraživanja i preuzimanja zapisa iz uzajamne baze u lokalnu bazu podataka
  • formatom COMARC/B
  • formatom COMARC/H

Kurs Korištenje programske opreme COBISS3/Fond (2 dana) namijenjen je učesnicima koji već rade u programu COBISS2 i prelaze na rad u programu COBISS3.

Datum posljednje promjene: 1. 2. 2013.


ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrirani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaš e-mail:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (033) 212 435, 275 301

E-pošta:cobissizo@nub.ba

© 1997-2018 IZUM