Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Licence za uzajamnu katalogizaciju

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Prijava za dobijanje licence za uzajamnu katalogizaciju

U skladu s 4. članom Pravilnika o izdavanju licence za uzajamnu katalogizaciju biblioteka za kandidata, koji želi da dobije licencu, VIBBiH centru NUBBiH mora da pošalje pismenu prijavu. Ako kandidat nije zaposlen u biblioteci, prijavu sam može da predloži VIBBiH centru NUBBiH.

Upis/ažuriranje dodatnih podataka za dobijanje licence

Unapred ispunjen obrazac Prijava za licencu (.pdf)

Uz prijavu treba priložiti:

  1. dokaz o položenom bibliotečkom ispitu
    • za kandidata, koji je u procesu polaganja stručnog bibliotečkog ispita, biblioteka dostavlja ime mentora koji je odgovoran za rad kandidata
    • za kandidate – studente Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Univerziteta u Sarajevu, Odsjek dostavlja uvjerenje o položenim ispitima koji se odnose na katalogizaciju i ime mentora koji je odgovoran za rad kandidata

  2. dokaze o završenom osposobljavanju na području uzajamne katalogizacije, koji su obavezni za dobijanje licence i koji su propisani programima obrazovanja VIBBiH centra NUBBiH

  3. izjavu kandidata da je u testnom okruženju sistema COBISS.BH samostalno kreirao 30 bibliografskih zapisa za različite vrste monografskih publikacija i pripadajuće normativne zapise. Izjavu mora da ovjeri odgovorno lice u organizaciji u kojoj je kandidat zaposlen ili u organizaciji koja je kandidatu omogućila rad u testnom okruženju sistema COBISS.BH.

Datum poslednje promene: 1. 2. 2012


ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrirani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaš e-mail:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (033) 212 435, 275 301

E-pošta:cobissizo@nub.ba

© 1997-2017 IZUM