Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Klasični kursevi/tečajevi, prezentacije …

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

Dodatak A: Spisak kurseva – uslovi za učešće ili privilegije

U osnovnim alinejama je podvučenim slovima ispisan spisak svih kurseva koji su u Programu obrazovanja uslov za učešće na drugom kursu ili za dobijanje odgovarajućih privilegija. Nadalje je u zagradi navedeno na koje se kurseve ili privilegije uslov odnosi.

U uvučenim alinejama, u običnoj štampi, naveden je spisak jednako vrijednih kurseva s kojima takođe možemo ispuniti uslov, onda kada nismo završili kurs iz osnovne alineje.

Ispunjavanje uslova za učešće na kursu dokazujete na sljedeći način:

 • za kurseve izvedene izvan VIBBiH centra NUBBiH, potrebno je da nam e-poštom na adresu cobissizo@nub.ba pošaljete skeniranu potvrdu ili da nam fotokopiju originalne potvrde pošaljete klasičnom poštom.
 • za kurseve izvedene u VIBBiH centru NUBBiH, nije potrebno bilo kakvo slanje

Kursevi – VIBBiH centar:

 • "COBISS2/Katalogizacija - kreiranje zapisa" (3 dana), 2012–
  (Privilegije: za kreiranje zapisa u testnom okruženju uzajamne katalogizacije, za dopunjavanje ograničenog skupa bibliografskih podataka)
 • "COBISS2/Katalogizacija – redakcija" (2 dana), 2006–
  (Privilegije: za redigovanje zapisa za monografske publikacije, za redigovanje zapisa za sastavne dijelove (pod uslovom, da kandidat već ima privilegije za kreiranje zapisa za sastavne dijelove), za redigovanje zapisa za kontinuirane izvore (pod uslovom da kandidat već ima privilegije za kreiranje zapisa za kontinuirane izvore))
  • "COBISS2/Katalogizacija – bibliografije istraživača" (3 dana), 1997–
 • "COBISS2/Katalogizacija - bibliografije istraživača" (3 dana), 1997–
  (Privilegije: za redigovanje zapisa za monografske publikacije, za redigovanje zapisa za sastavne dijelove, za kreiranje zapisa u bazi CORES)
 • "COBISS2/Katalogizacija - serijske publikacije" (2 dana) 2010–
  (Privilegije: za kreiranje zapisa serijskih publikacija)
 • "COBISS2/Katalogizacija - integrativni izvori" (1 dan) 2010–
  (Privilegije: za kreiranje zapisa - web prezentacije, baze podataka)

Datum posljednje promjene: 5. 4. 2017.


ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrirani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaš e-mail:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (033) 212 435, 275 301

E-pošta:cobissizo@nub.ba

© 1997-2022 IZUM | V 3.20 |