Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

E-priručnici

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

Uvodna objašnjenja

Pristup sadržaju e-priručnika imaju korisnici koji su registrovani u online evidencijama obrazovanja COBISS i takođe imaju korisničko ime za rad u sistemu COBISS.BH.

Uvođenjem nove opcije E-priručnici na portalu Obrazovanje postepeno će se ukinuti distribucija štampanih dopuna sadržaja priručnika, jer će ispis trenutno važeće verzije cijelog e-priručnika ili ispis pojedinačnih datoteka, u kojima su izvedene promjene, uvijek biti moguć preko portala. Sadržaji e-priručnika bit će usklađeni sa funkcionisanjem trenutno važećih verzija programske opreme COBISS i važit će i za sve sljedeće verzije programske opreme do opoziva ili do objavljivanja nove elektronske verzije priručnika.

Korisnik može da koristi izabrani priručnik preko ekranskog prikaza ili može da ga odštampa za korištenje u okviru biblioteke, odnosno ustanove koja je potpisnica Ugovora o učešću u sistemu COBISS.BH.

E-priručnici su pripremljeni u formatu pdf, te je stoga za njihovo pregledanje potrebno instalirati čitač Adobe Acrobat Reader. Ako još niste instalirali taj program, ili s postojećom verzijom datoteku ne možete da otvorite, instalirajte najnoviju verziju. Za pregledanje brošure COBISS/OPAC potrebno je instalirati Flash player.

Datum posljednje promjene: 1. 2. 2013.


ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrirani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaš e-mail:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (033) 212 435, 275 301

E-pošta:cobissizo@nub.ba

© 1997-2021 IZUM | V 3.20 |