Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

E-priručnici

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

Uputstva za pregledanje

  1. Za pristup sadržaju e-priručnika, na lijevoj strani prozora izaberemo opciju Spisak priručnika i drugih uputstava. Kada se otvori prozor sa spiskom svih e-priručnika u sistemu COBISS.BH, kliknemo naziv željenog priručnika da bi se otvorila njegova osnovna strana.
  2. Na osnovnoj strani priručnika u e-sadržaju navedeni su linkovi do pojedinih dijelova priručnika, tj. pojedinih datoteka u formatu pdf sa opisima polja/potpolja (priručnici formata COMARC) ili poglavlja/potpoglavlja (priručnici za rad s programskom opremom). Ako kliknemo na link do pojedine datoteke, otvara se prozor čitača Adobe Acrobat Reader.
  3. Za uvid u kompletan sadržaj priručnika, na osnovnoj strani priručnika izaberemo link Kompletan priručnik. Pri tom važi upozorenje da preuzimanje sadržaja može trajati duže vremena zbog velikog obima zajedničke datoteke.
  4. Ako želimo da pogledamo do sada uključene promjene priručnika, na osnovnoj strani priručnika izaberemo link Dosadašnje promjene. Otvara se prozor sa spiskom izdanja promjena priručnika koji je uređen po redoslijedu izdanja (od najnovijeg do najstarijeg).
  5. Ako želimo da saznamo u kojim je datotekama došlo do promjena prilikom nekog izdanja, kliknemo na link do tog izdanja promjena. Otvara se datoteka koja sadrži strane s promjenama. Za ažuriranje štampane verzije priručnika, strane navedene u stupcu "Strana s promjenom" treba zamijeniti, dodati ili izdvojiti.
  6. Ako želimo da pogledamo kakve su bile promjene, u e-sadržaju priručnika izaberemo odgovarajuću datoteku, nakon čega se otvori prozor čitača. Ako je uz desnu ili lijevu ivicu strane nacrtana vertikalna linija, to znači da je na tom mjestu uključena dopuna ili promjena onog datuma koji je zapisan u podnožju strane.

Prilikom pregledanja sadržaja datoteke u formatu pdf koristimo opcije koji nudi čitač. Kada završimo pregledanje, prozor čitača zatvorimo čime se vratimo na mjesto na kojem smo bili prije toga (na sadržaj ili na spisak izdanja promjena).

Datum posljednje promjene: 1. 2. 2013.


ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrirani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaš e-mail:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (033) 212 435, 275 301

E-pošta:cobissizo@nub.ba

© 1997-2021 IZUM | V 3.20 |