Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

E-priručnici

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

COMARC/A Format

za normativne podatke

ISSN 2350-3513

Priručnik uključuje sve dopune od izdanja prve verzije štampanog priručnika 2003. godine do danas. Sadržaj je usklađen sa funkcionisanjem COBISS3, V6.26-00 i važi i za sve sledeće verzije programske opreme do opoziva ili do objavljivanja nove elektronske verzije priručnika.

© IZUM, poslednje promene sadržaja: april 2020, prevod: jun 2020.

Ceo priručnik[1,5 MB]

Priručnik u HTML

Dosadašnje promene

Delovi priručnika:

Naslovna strana[261 KB]SADRŽAJ[107 KB]UVOD[160 KB]0XX BLOK ZA IDENTIFIKACIJU[56 KB]001 Identifikator zapisa[111 KB]010 Međunarodni standardni identifikator imena (ISNI)[124 KB]017 Drugi identifikatori[117 KB]035 Kontrolni brojevi zapisa u drugim sistemima[102 KB]1XX BLOK KODIRANIH PODATAKA[56 KB]100 Opšti podaci o obradi[105 KB]101 Jezik entiteta[107 KB]102 Nacionalnost entiteta[114 KB]106 Upotreba pristupne tačke kao predmetne oznake[117 KB]120 Kodirani podaci za lično ime[108 KB]123 Kodirani podaci za geografsko ime[116 KB]128 Kodirani podaci za oblik muzičkog dela i tonalitet[104 KB]150 Kodirani podaci za ime korporativnog tela[104 KB]152 Pravila[118 KB]154 Kodirani podaci za naslov[99 KB]160 Kod za geografsko područje[109 KB]180 Kodirani podaci za oblik, žanr ili fizičke karakteristike[100 KB]190 Datum rođenja/početka*[116 KB]191 Datum smrti/prestanka*[115 KB]KONTROLNA POTPOLJA[52 KB]Potpolje 2 – Kod sistema[76 KB]Potpolje 3 – Broj zapisa[70 KB]Potpolje 5 – Kod za odnos[75 KB]Potpolje 7 – Pismo osnovnog dela pristupne tačke[77 KB]Potpolje 8 – Jezik katalogizacije[71 KB]Potpolje 9 – Jezik osnovnog dela pristupne tačke[54 KB]POTPODELE[53 KB]Potpolje j – Formalna potpodela[62 KB]Potpolje x – Tematska potpodela[68 KB]Potpolje y – Geografska potpodela[66 KB]Potpolje z – Hronološka potpodela[70 KB]2XX BLOK NORMATIVNIH PRISTUPNIH TAČAKA[76 KB]200 Normativna pristupna tačka – lično ime[139 KB]210 Normativna pristupna tačka – ime korporativnog tela[129 KB]215 Normativna pristupna tačka – ime političko-teritorijalne jedinice ili geografsko ime[110 KB]220 Normativna pristupna tačka – porodično ime[105 KB]230 Normativna pristupna tačka – naslov[120 KB]240 Normativna pristupna tačka – ime/naslov[103 KB]243 Normativna pristupna tačka – ime/dogovoreni naslov za pravne i religijske tekstove[129 KB]250 Normativna pristupna tačka – tematska predmetna oznaka[105 KB]280 Normativna pristupna tačka – oblik, žanr ili fizičke karakteristike[116 KB]3XX BLOK NAPOMENA[70 KB]300 Informativna napomena[114 KB]305 Tekstualna uputnica "vidi i"[125 KB]310 Tekstualna uputnica "vidi"[117 KB]320 Opšta tumačna napomena[93 KB]330 Opšta napomena o primeni[110 KB]340 Napomena o biografiji i delu[101 KB]356 Geografska napomena[87 KB]4XX BLOK VARIJANTNIH PRISTUPNIH TAČAKA[75 KB]400 Varijantna pristupna tačka – lično ime[173 KB]410 Varijantna pristupna tačka – ime korporativnog tela[154 KB]415 Varijantna pristupna tačka – ime političko-teritorijalne jedinice ili geografsko ime[116 KB]420 Varijantna pristupna tačka – porodično ime[113 KB]430 Varijantna pristupna tačka – naslov[117 KB]440 Varijantna pristupna tačka – ime/naslov[108 KB]443 Varijantna pristupna tačka – ime/dogovoreni naslov za pravne i religijske tekstove[128 KB]450 Varijantna pristupna tačka – tematska predmetna oznaka[113 KB]480 Varijantna pristupna tačka – oblik, žanr ili fizičke karakteristike[119 KB]5XX BLOK SRODNIH PRISTUPNIH TAČAKA[75 KB]500 Srodna odrednica – lično ime[131 KB]510 Srodna pristupna tačka – ime korporativnog tela[127 KB]515 Srodna pristupna tačka – ime političko-teritorijalne jedinice ili geografsko ime[112 KB]520 Srodna pristupna tačka – porodično ime[106 KB]530 Srodna pristupna tačka – naslov[107 KB]540 Srodna pristupna tačka – ime/naslov[103 KB]543 Srodna pristupna tačka – ime/dogovoreni naslov za pravne i religijske tekstove[121 KB]550 Srodna pristupna tačka – tematska predmetna oznaka[106 KB]580 Srodna pristupna tačka – oblik, žanr ili fizičke karakteristike[113 KB]6XX BLOK KLASIFIKACIONIH OZNAKA[54 KB]675 Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)[95 KB]686 Druge klasifikacije[93 KB]7XX BLOK NORMATIVNIH PRISTUPNIH TAČAKA NA DRUGIM JEZICIMA I/ILI PISMIMA[77 KB]700 Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – lično ime[127 KB]710 Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – ime korporativnog tela[131 KB]715 Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – ime političko-teritorijalne jedinice ili geografsko ime[110 KB]720 Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – porodično ime[101 KB]730 Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – naslov[106 KB]740 Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – ime/naslov[91 KB]743 Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – ime/dogovoreni naslov za pravne i religijske tekstove[113 KB]750 Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – tematska predmetna oznaka[100 KB]780 Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – oblik, žanr ili fizičke karakteristike[113 KB]8XX BLOK ZA INFORMACIJE O IZVORU PODATAKA[71 KB]801 Poreklo zapisa[121 KB]810 Podatak je u[103 KB]815 Podatak nije u[100 KB]820 Podaci o korišćenju ili primeni[97 KB]830 Opšta napomena katalogizatora[97 KB]835 Podaci o izbrisanoj pristupnoj tački[99 KB]836 Podaci o zamenjenoj pristupnoj tački[97 KB]856 Elektronska lokacija i pristup[149 KB]9XX BLOK ZA NACIONALNU UPOTREBU[54 KB]911 Izvor imena*[93 KB]915 Nepovezana uputnica – lično ime*[114 KB]916 Napomena o konverziji*[103 KB]950 Nepovezana srodna pristupna tačka*[111 KB]990 Prevezivanje*[99 KB]991 Napomene urednika*[101 KB]992 Polje za lokalne potrebe*[83 KB]Dodatak A - SPISAK POLJA/POTPOLJAA.1 - Normativni zapisi (CONOR)[91 KB]A.2 - SGC zapisi[193 KB]Dodatak B - ŠIFRARNIK GEOGRAFSKIH PODRUČJAB.1 - Abecedni spisak naziva[77 KB]B.2 - Abecedni spisak šifri[125 KB]Dodatak C - INDEKSI ZA PRETRAŽIVANJEC.1 - Normativni zapisi (CONOR)[80 KB]C.2 - Normativni zapisi (SGC)[90 KB]Podaci o izdavaču[68 KB]

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrirani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaš e-mail:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (033) 212 435, 275 301

E-pošta:cobissizo@nub.ba

© 1997-2020 IZUM | V 3.15.9 |